BURN IN THE PASSION TO SERVE!!!Engr. John Wilbert N. de Guzman
Founding Legal Officer 2007
Legal Officer Emeritus 2008-2010

Samahan ng mga Inhinyerong Kumikilala sa LAkas ng Bawat isa

Photobucket