Click.

Unfriend.
Switch to another tab.
Click.

Unfollow.

Para hindi nalang ako masaktan. Ok na siguro kahit hindi na sya bumalik. Bye bye nalang masasabi ko sa anak na inasahan ko ng sobra sobra.

Byebye Jeco. -_-


Photobucket