Sa isang bagong bukas na KFC Branch, isang kahinahinalang tao ang namataan...

PhotobucketAHAH!!!! A SPY!!!


Photobucket