Naiirita talag aako pag nakikita ko tond ad ng Mc Do na ito. Kasi wrong grammar! Sino ba yung writer nyan! Pabalikin sa Elementary!

"Is that a bangs?" Plural po ang bangs! Kaya dapat eto yan! "Are those bangs?" Okei?