Photobucket
ang lakas ng trip ng magulang mo at pinangalanan kang GAYLORD??? Aayaw kaba? O susunod ka na langs a gusto nila? Hihihi!


Photobucket