Sir Raniel salamat sa masarap na hopia! Ang sarap talaga!