Try to Answer this;

ang kriminal ay ama ng kapatid ng anak ng judge.

So, magkaano ano ung kriminal at ang judge?

Sige nga!